2006.gada 15.jūnija Finanšu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
pl.14.00

Daugavpilī 2006.gada 15.jūnijā
Darba kārtība:
1. Par esošo nomas maksas atvieglojumu pagarināšanu
Ziņotājs – Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs

2. Par Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova

3. Par atbalstu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja TLM studijas “Latgale” projektam “Daugavpils keramikas studijas “Latgale” pagalma, kā podniecības tradīciju demonstrēšānas un popularizēšanas objekta iekārtošana”

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

4. Par maksas pakalpojumu cenām

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes plānu un ekonomikas nodaļas vadītāja O.Davidova

5. Par autobusa iegādi līzingā

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos V.Drelings

6. Par kredīta līnijas piešķiršanu un hipotēkas nostiprināšanu

Ziņotājs – AS “Daugavpils siltumtīkli” galvenā grāmatvede R.Cveka

7. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai

Ziņotājs – Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka

8. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana projektu sagatavošanā un ieviešanā”
9. Par atbalstu projektam “Jauniešu bezdarbnieku darba prakses vietu nodrošināšana Daugavpils sociālās un izglītības iestādēs”

Ziņotājs – Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga

10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu nodošanu atsavināšanai
Ziņotājs – Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems

11. Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piešķiršanu
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha